'Güdümlü Batıcılar Düş Görüyor" Diyen Ziyaüddin Serdar: Batılılaşma Bir Tuzaktır!

Yazıdaa Ziyaüddin Serdar'ın bir fotoğrafı bulunmaktadır.