Prof.Dr. Edibe Sözen: Türkiye'de Din Demek Halk Demektir

Yazıda Edibe Sözen'in fotoğrafı bulunmaktadır.