Kemal Sayar: Zihinsel Boyun Eğiş Hızlandırılıyor

Yazıda Kemal Sayar'ın fotoğrafı bulunmaktadır.