Halil Ağa'nın Davulu

Yazıda Ahmet Taşgetiren'in fotoğrafı bulunmaktadır.