Mayıs Sıkıntısı '68

Yazıda Daniel Cohn Bendit'in fotoğrafı bulunmaktadır.