Yeni Öğğretim Yılı

Yazıda Hikmet Cerrah imzalı bir karikatür bulunmaktadır.