Başkan, İstifa Etmeyi Düşünüyor Mu?

Yazıda Ali Bardakoğlu'nun fotoğrafı bulunmaktadır.