Likud, Şaron'dan Da Beter!

Yazıda Ariel Şaron'un karikatürü bulunmaktadır.