Irak'ta İstikrar ABD'nin İşine Gelmiyor

Yazıda İdris Hacı Davud'un fotoğrafı bulunmaktadır.