İsrail'in Büyük Oyunu Terör ve Suikast

Yazıda ilaç görseli ile imzasız karikatürler bulunmaktadır. Yazı Counterpunch dergisinden alıntılanmıştır.