Dünya Müslüman Alimler Birliği Kuruluyor

Yazıda Yusuf El Kardavi'nin fotoğrafı bulunmaktadır.