Osmanlı'nın 'Derin Devleti': Teşkilat-ı Mahsusa

Yazıda Teşkilat-ı Mahsusa'nın önde gelen isimleri ile Şerif Hüseyin, Lawrence, Emir Abdullah ve Alman Kayzeri Wilhelm'in fotoğrafları bulunmaktadır.