Siyasetin Aşiret Aşkı

Yazıda Mustafa Bayram'ın fotoğrafıyla birlikte nozsuz bir fotoğraf bulunmaktadır.