Mücahit Mevleviler

Yazıda ''Mücahidin-i Mevleviyye gönüllü alayı Suriye'ye hareketinden önce Konya'daki Mevlana Türbesi önünde Şeyhleri Veled Çelebi (İzbudak) ile birlikte (1915)'' notlu bir fotoğraf bulunmaktadır.