Kaostan Mütevellit Biçarelik

Yazıda ''Sosyal Güvensizlik'' kitabının kapak fotoğrafı bulunmaktadır.