Batıcılığın Dibini Boylamıştı

Yazıda Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp, Gustave Le Bon, Auguste Comte, Süleyman Nazif, Ernst Haeckel ve Herbert Spencer'in fotoğrafı bulunmaktadır.