Türkiye'nin Bütünlüğü İslam'a Bağlı

Yazıda Gıyaseddin Emre'nin fotoğrafı bulunmaktadır.