Tarihe Düşülen Küçük Bir Dip Not: Abdüllatif Şener