Kırım-Kiev Hattında Oruç Günlüğü

Karikatür mevcuttur.