"İstiklal Mahkemeleri, 28 Şubat da Yetmez"

Görsel mevcuttur.