"Karar Türkiye'nin Gücünü Sarsmaz"

Görseller mevcuttur.