Kevâkibî''nin Eserleri, Düşüncesi Ve Islahat Programı