İslam ve Toplum Üzerine

Röportaj Nilüfer Göle ile yapılmış ve röportajın geri kalan kısmının gelecek sayıda yayımlanacağı notu düşülmüştür.