İslam Öncesi ve Sonrası Türklerde Zina

Yazıda Osmanlı dönemine ait bir görsel ve bir karikatür bulunmaktadır.