Türkiye'de Doğal Afetlerin Sebebi: Zinanın Yaygınlaşmasıdır

Röportaj İsmail Mutlu ile yapılmıştır. Röportajda imzasız notsuz bazı görseller yer almaktadır.