Türkiye Yapısı Gereği Totoliter, Ulus Devletidir

Röportaj Ahmet Şişman ile yapılmıştır.