İran Toplum Tarihinin Kaynakları

İran'daki İslami dönem mimari yapıların fotoğraflarına yer verilmiştir.