İdeolojiden Pragmatizme Rus Dış Politikasının Yeni Parametreleri

Bu yazıda bir fotoğraf bulunmaktadır.