Fedai'lerden Sesler

Genç okuyuculardan gelen şiirlere yer verilmiştir.

  • Dergi: Fedai
  • Sayı: 4. Cilt 53. Sayı
  • Tarih: Ocak 1970
  • Türü: Şiir
  • Yazar: Belirtilmemiş
  • Sayfa Numarası: 19
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Genç okuyuculardan gelen şiirlere yer verilmiştir.