Büyük İslam İbnürrüşd (Hak Varlığını) Nasıl İspat Etmişti?