Kuran Görenek ve Taassubun Düşmanı, İlerinin ve İlerlemenin Taraftarıdır