Hikmet-i İslamiye

Yazının sonuna "Mâbadı var." notu düşülmüştür.