Kelami Degahı Postnişini Reşadetli Esad Efendi Hazretleri TarafındanVarid Olunan Varaka-i Diniyedir