Kelami Degahı Postnişini Reşadetli Esad Efendi Hazretleri Tarafından Varid Olunan Makale-i Diniye-i Hikmet-i Beynedir