Kelami Dergahı Postnişini Şeyh Esad Efendi Hazretleri'nin Makale-i Diniyesinden Mabad