Filistin İslami Uyanışı Üzerine Bir Alıntı

Bu alıntının kaynağı Evenements de Levdi dergisi olarak belirtilmiştir.