"Kur'an'ın Bütün Ayetleri Muhkemdir"

Bu röportaj Prof. Süleyman Ateş ile Kalem Dergisi adına gerçekleştirilmiştir.