"Öncelikle Kur'an"

Bu konuşma 14 Ocak 1989 günü Lonra'da Türkiyeli bir grup Müslüman önünde yapılmıştır.