Bilginin İslamileştirilmesi: Bir Cevap

Bu makale Amerikan Journal of İslamic Social Science 5. cilt 1. sayısından tercüme edilmiştir.