Şairle Röportaj Yapıyoruz

Çivi

  • Dergi: Çatı
  • Sayı: 14. Sayı
  • Tarih: 1 Temmuz 1976
  • Türü: Mizah
  • Yazar: Necati
  • Sayfa Numarası: 9
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Çivi