Bulunduğumuz Noktayı 'Merkez'e ve 'Çevre'ye Göre Tesbit Etmek Zarureti

Yazıda çocuk fotoğrafı bulunmaktadır.