İslam Devlet Müesseselerine Kısa Bir Bakış

Yusuf Ziya Kavakçı'nın "Hisbe Teşkilatı" adlı neşriyattan alıntılanmıştır.