Demokrasi ve Din

Metin 24. ve 25. sayfalarda neşredilmiştir.

  • Dergi: Tohum
  • Sayı: 1. Cilt 3. Sayı
  • Tarih: Aralık 1963
  • Türü: Köşe Yazısı
  • Yazar: Afife İffet
  • Sayfa Numarası: 24
  • Anahtar Kelimeler: din, demokrasi
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Metin 24. ve 25. sayfalarda neşredilmiştir.