ANAP, Dini Fütursuzca Kullandı

21 Nisan 1991 tarihli Güneş gazetesinden alıntılanmıştır.