Propaganda İran'ı Düşman Olarak Tanıtmaya Devam Ediyor

16-31 Mayıs 1991 Crescent International'dan alıntılanmıştır.