Hizbu't-Tahrir

2 Haziran 1967 tarihli Tercüman gazetesinden alıntılanmıştır.