37. Sayımız İçin

Yazıda yeni sayı ve derginin genel durumu kaleme alınmıştır.

  • Dergi: Tohum
  • Sayı: 4. Cilt 37. Sayı
  • Tarih: Mart 1969
  • Türü: Yazı
  • Yazar: Tohum
  • Sayfa Numarası: 3
  • Anahtar Kelimeler: tohum
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazıda yeni sayı ve derginin genel durumu kaleme alınmıştır.