Kurban ve Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm

Metnin başında dergi kapağının bir örneği mevcuttur.