Hasret ve Şikâyet

Metnin sonunda devamı var ibaresi mevcuttur