Ercümend Öznkan ile Bir Söyleşi

Ercümend Özkan'ın Yazıları adlı eserden alıntılanmıştır.